O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť GREEN RECYCLING s.r.o. so sídlom v Bratislave, bola založená v roku 2012 ako obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa zberom starého papiera a plastov a ich zhodnocovaním a recykláciou.

Pre zhodnocovanie týchto materiálov spolupracujeme s našimi významnými partnermi v oblasti spracovania
papiera – BUNZL & BIACH Ges.m.H., HEINZEL Group, ESSITY Austria GmbH.

RECYKLÁCIA PAPIERA

Recyklácia papiera je kľúčovým procesom pre ochranu prírody a šetrenie prírodných zdrojov. Proces recyklácie pomáha znížiť potrebu výrubu stromov, šetrí energiu a vodu, a znižuje množstvo odpadu na skládkach. Papier sa recykluje v priemyselnom meradle a je možné ho recyklovať 5 až 8 krát, čím sa predlžuje jeho životnosť a znižuje environmentálny dopad. Zber a správne triedenie papiera sú pritom nevyhnutné kroky k zabezpečeniu účinnosti celého procesu.

CENNÍK

Papier

Biely kancelársky papier cena 0,20 €/kg

Výkup biely papier

Noviny, časopisy, reklamne letáky cena 0,11 €/kg

Kartón cena 0,07 €/kg

SLUŽBY

GREEN RECYCLING dnes poskytuje komplexné a regionálne služby v oblasti zberu a spracovania druhotných surovín v Slovenskej republike a susedných štátoch. Spoločnosť pôsobí na medzinárodnom trhu s týmito recyklovateľnými odpadmi.

ZBER ODPADOV
Na našej prevádzke v Bratislave organizujeme po spoločnej dohode výkup odpadov papiera od drobných podnikateľov.
Odber odpadov organizujeme v čase podľa telefonickej dohody.

OBCHODOVANIE S RECYKLOVATEĽNÝMI ODPADMI
Prostredníctvom našej silnej, medzinárodnej skupiny, ktorá obchodne realizuje státisíce ton ročne, Vám ponúkame maximálnu istotu a garantujeme Vám ekologické zhodnotenie vášho odpadu a platbu za Vaše predávané množstvo recyklovateľných odpadov v krátkom termíne.