SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť GREEN RECYCLING s.r.o. so sídlom v Bratislave, bola založená v roku 2012 ako obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa zberom starého papiera a plastov a ich zhodnocovaním a recykláciou.

Pre zhodnocovanie týchto materiálov spolupracujeme s našimi významnými partnermi v oblasti spracovania
papiera : BUNZL & BIACH Ges.m.H., HEINZEL Group, ESSITY Austria GmbH.